Geconventioneerd

Alle huisartsen in deze praktijk zijn geconventioneerd.
Dit betekent dat de vooropgestelde tarieven van het RIZIV gebruikt worden.

Kleefbriefje mutualiteit

Zorg dat u altijd een kleefbriefje van de mutualiteit op zak hebt,
zodat u kan genieten van de maximale terugbetaling.

Avondraadpleging

Bij raadpleging na 18u00 is er een toeslag van 4 Euro,
dewelke volledig terugbetaald wordt door het RIZIV.